Bảng giá

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

Bảng giá dịch vụ điều trị cười hở lợi tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐIỀU TRỊ …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HÌNH THÁO LẮP

Bảng giá dịch vụ Phục hình tháo lắp tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH PHỤC HÌNH THÁO …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU

Bảng giá dịch vụ nhổ răng tiểu phẫu tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH NHỔ RĂNG – …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA

Bảng giá dịch vụ Niềng răng chỉnh nha tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH NIỀNG RĂNG CHỈNH …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH RĂNG SỨ THẨM MỸ

Bảng giá Phục hình răng sứ thẩm mỹ tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH BẢO HÀNH PHỤC …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ TỦY

Bảng giá dịch vụ điều trị tủy tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH BẢO HÀNH ĐIỀU TRỊ …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRÁM RĂNG THẨM MỸ

Bảng giá dịch vụ trám răng thẩm mỹ tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH TRÁM RĂNG THẨM …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HÌNH IMPLANT

Bảng giá dịch vụ phục hình Implant tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH PHỤC HÌNH IMPLANT 1 …

Đọc thêm →

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẠO VÔI TẨY TRẮNG RĂNG

Bảng giá dịch vụ cạo vôi tẩy trắng răng tại Nha Khoa An Tường STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH CẠO VÔI …

Đọc thêm →