BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH RĂNG SỨ THẨM MỸ

Bảng giá Phục hình răng sứ thẩm mỹ tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH BẢO HÀNH

PHỤC HÌNH RĂNG SỨ THẨM MỸ

1 Răng sứ kim loại niken 1.000.000 Răng 5 năm
2 Răng sứ kim loại titan 1.500.000 Răng 5 năm
3 Răng sứ kim loại titan vita 2.000.000 Răng 5 năm
4 Răng sứ kim loại crom – cobalt 2.500.000 Răng 5 năm
5 Răng toàn sứ zirconia 3.500.000 Răng 5 năm
6 Răng toàn sứ cercon 4.000.000 Răng 5 năm
7 Răng toàn sứ cercon HT 5.500.000 Răng 15 năm
8 Sứ veneer 7.000.000 Răng 15 năm
9 Sứ ddbio 4.500.000 Răng 5 năm
10 Sứ ceramill zolid 7.500.000 Răng 15 năm
11 Sứ emax veneer 8.000.000 Răng 15 năm
12 Sứ lava 8.000.000 Răng 15 năm
13 Sứ nt 200 10.000.000 Răng 15 năm
14 Cùi giả kim loại 300.000 Cái
15 Cùi giả sứ 1.200.000 Cái
16 Chốt kim loại 300.000 Cái
17 Chốt sứ 500.000 Cái

Bọc răng sứ là gì

Nha khoa An Tường