BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRÁM RĂNG THẨM MỸ

Bảng giá dịch vụ trám răng thẩm mỹ tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

TRÁM RĂNG THẨM MỸ

1 Trám kẽ răng 300.000 Răng
2 Trám răng cửa 300.000 Răng
3 Trám răng sữa 100.000 Răng
4 Trám xoang 1 300.000 Răng
5 Trám xoang 2,3 300.000 Răng
6 Trám xoang 4 400.000 Răng
7 Trám xoang 5 300.000 Răng

Nha khoa An Tường