BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HÌNH THÁO LẮP

Bảng giá dịch vụ Phục hình tháo lắp tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

PHỤC HÌNH THÁO LẮP

1 Răng tháo lắp việt nam 300.000 Răng
2 Răng tháo lắp nhật 400.000 Răng
3 Răng tháo lắp mỹ 500.000 Răng
4 Răng tháo lắp composite 700.000 Răng
5 Đệm hàm 700.000 Cái
6 Lưới gia cố nền hàm 1.000.000 Cái
7 Nền hàm nhựa mềm 2.500.000 Cái
8 Khung kim loại thường 2.500.000 -3.000.000 Cái
9 Khung kim loại titan 2.500.000 – 4.000.000 Cái

Nha khoa An Tường