BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HÌNH IMPLANT

Bảng giá dịch vụ phục hình Implant tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

PHỤC HÌNH IMPLANT

1 Trụ implant hàn quốc 800 USD Trụ
2 Trụ implant pháp 800 – 1.000 USD Trụ
3 Trụ implant mỹ 1.000 – 1.200 USD Trụ
4 Trụ implant thuỵ sỹ 1.700 – 2.000 USD Trụ
5 Gây mê 2.000.000 Lần
6 Ghép xương 2.000.000 5.000.000 Lần
7 Ghép xương  đặt màng 5.000.000 6.000.000 Lần
8 Nâng xoang kín + ghép xương 5.000.000 6.000.000 Lần
9 Nâng xoang hở + ghép xương + đặt màng 8.000.000-12.000.000 Lần
10 Chẻ xương + ghép xương  đặt màng 8.000.000 -12.000.000 Lần

Trồng răng Implant có nguy hiểm không

Nha khoa An Tường