BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẠO VÔI TẨY TRẮNG RĂNG

Bảng giá dịch vụ cạo vôi tẩy trắng răng tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

CẠO VÔI RĂNG

1 Lấy cao răng và đánh bóng 200.000 – 300.000 Hàm
2 Nạo nha chu 300.000 Hàm
3 Đính đá 500.000 Viên

TẨY TRẮNG RĂNG

1 Tẩy trắng răng tại nhà 1.200.000 Hàm
2 Tẩy trắng răng beyond 2.500.000 Hàm
3 Tẩy trắng răng pola 1.500.000 Hàm

Tẩy trắng răng nha khoa

Nha khoa An Tường